musikal

Musikkteaterhøyskolens avgangsklasse 2019 presenterer musikalen Shockheaded Peter

Musikkteaterhøyskolens avgangsklasse 2019 presenteres i musikalen SHOCKHEADED PETER, en humoristisk og grotesk barnefortelling for voksne. Shockheaded Peter bygger på flere små historier fra barneboken Busteper, som er skrevet av den tyske psykiateren...
Read More