Dunarea de Jos

Vi ble akkreditert som høyskole i 2012, og utdanner musikalartister med kompetanse innen de tre store kunstfagene teater, dans og sang. Bachelorstudiet er treåring, og skolens studenter blir tatt inn på grunnlag av opptaksprøver Høsten 2014 ble Musikkteaterhøyskolen for andre år på rad rangert på førsteplass i NOKUTs studiebarometer over mest fornøyde studenter på landsbasis i 2014 Musikkteaterhøyskolen har studenter fra 18 av landets 19 fylker

Prosjekt: «Dunarea de Jos” University in Galati, Romania.

Musikkteaterhøyskolen har gjennomført et felles utdanningsprogram med “Dunarea de Jos” University in Galati, Romania.   Prosjektet ble opprettet for å bygge videre på de bilaterale relasjoner mellom Norge-Romania, med et mål å profesjonalisere...
Read More