bilaterale relasjoner

Prosjekt: «Dunarea de Jos” University in Galati, Romania.

Musikkteaterhøyskolen har gjennomført et felles utdanningsprogram med “Dunarea de Jos” University in Galati, Romania.   Prosjektet ble opprettet for å bygge videre på de bilaterale relasjoner mellom Norge-Romania, med et mål å profesjonalisere...
Read More