Internasjonalisering

Erasmus+ EU Logo Colour

Musikkteaterhøyskolen deltar aktivt i Erasmusprogrammet, EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og partnerland.

Gjennom erasmus kan våre studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved en utenlandsk institusjon. Mobiliteten gjelder også våre lærere og ansatte.
STUDENTER OG STIPEND
ANSATTE OG STIPEND

LITT OM ERASMUS+

Mobilitet:

 

Det generelle Målet med Erasmus + er å fremme internasjonalt samarbeid om utdanning.
Mobilitet utgjør den største delen av Erasmus +. Studenter, Lærere og administratorer ved Musikkteaterhøyskolen kan søke om midler for å besøke utenlandske universiteter, bedrifter eller organisasjoner i Europa. Les mer om reisestipend og søknadsfrister her. 

 

Strategiske partnerskap:

 

Universiteter og høyskoler kan også søke om midler til strategiske samarbeids- og utviklingsprosjekter. Midlene gir mulighet til å samarbeide med organisasjoner i andre europeiske land på måter å forbedre kvaliteten på utdanningen. Det handler om å utvikle og overføre tilnærminger, løsninger og teknikker, ferdigheter utviklingstiltak og utveksling av erfaringer og fremme nøkkelkompetanser som entreprenørskap. Forlengelsen av dette, bør fremme individuell utvikling og ferdigheter, og forbedre sine ferdigheter og kvalifikasjoner. For mer informasjon, les mer her.

For studenter/ansatte vedrørende samarbeid og utveksling i Erasmus 

 

 

Hvordan gå frem for å utveksle:

 

MTHS sender studenter på utveksling av ulik varighet (i fjerde semester). Studentene får nye perspektiver og utfordringer innen valgt fordypning, og knytter viktige kontakter som åpner dører til videre karrièremuligheter. Vi tar også imot utvekslingsstudenter/lærere fra våre samarbeidsinstitusjoner.

Alle studier som blir gjennomført, er med utdanningsinstitusjoner som har samme kredittsystem som oss “European Credit Transfer and Accumulation System” og som dermed gir full uttelling i henhold til studieplanen ved MTHS.

 

Frister og søknadskjema:

 

Våre utreisende studenter/ansatte må sende inn søknad til skolen innen 1 november og (se søknadskjema under), deretter  sender skolen felles søknad til ERASMUS.
Man er ikke garantert å få stipend fra ERASMUS +. Vil du utveksle uavhengig av ERASMUS + midler, må dette informeres om i søknaden.

Innkommende studenter, lærere og ansatte må søke via nåværende studiested/arbeidsplass om ERASMUS+ stipender.

Søknadsskjema for innreisende og utreisende studenter, lærere og ansatte

 

For å finne ut mer om Musikkteaterhøyskolens strategier, mål og tiltak innenfor Erasmus arbeid, les vår Erasmus Policy Statement

 

Linda Stol Strigve - International koordinator

FOR MER INFORMASJON FOR MER INFORMASJON

KONTAKT VÅR INTERNASJONALE KOORDINATOR

 

Linda Stol Strigve
+47 958 97 114
linda@musikkteaterhoyskolen.no