Forskning- og utviklingsarbeid (FoU)

Forsknings- og utviklingsarbeid er en sammenfattende betegnelse på aktiviteter knyttet til forskning, utvikling og utdanning.

Ved Musikkteaterhøyskolen inkluderer dette kunstnerisk utviklingsarbeid som er kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag. FoU- arbeidet ved Musikkteaterhøyskolen har til hensikt å styrke fagmiljøenes innsikt, kunnskap og bevissthet om innhold, metoder og kontekst i kunstneriske prosesser og i undervisning, og artikulere dette internt og eksternt. Fagområdet musikkteater inkluderer faggruppene sang, dans og teater. Musikkteaterhøyskolen har ansatte som er aktive med egne prosjekter som utøvende musikkteaterutøvere, dansere, sangere, skuespillere, koreografer og produsenter.

Med utgangspunkt i skolens samlede faglige kompetanse er det lagt til rette for forskning- og utviklingsarbeid der våre ansatte kan gå inn i fordypningsprosjekter med basis i egen kunstnerisk praksis. Deres arbeid er underliggende for den undervisningen de gir, og i tillegg blir deres skapende prosesser direkte benyttet i undervisningssammenheng.

I Musikkteaterhøyskolens FoU- områder inngår:

  • Tverrfaglig samarbeid.
  • Skriftliggjøring av kunnskap fagpersonalet besitter og utvikling av læremateriell.
  • Utviklingsarbeid mot næringsliv, kommuner, kulturinstitusjoner og organisasjoner for å fremme utvidet anvendelse av kunstnerisk kompetanse.
  • Formidle og utvikle fora for faglig diskurs, og initiere til prosjekter i ulike faglige profesjoner.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB) og rapporten “Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst” (2014), Universitet- og høgskolerådet.