Kvalitetssikring

Kvalitetsarbeidet er en integrert del av Musikkteaterhøyskolens ledelses- og styringssystem gjennom årsrapport til styret, studenter og lærere i kvalitets- og læringsmiljøutvalg.

Hovedfokus med kvalitetssikring er studiekvaliteten, fra studenten begynner til studenten uteksamineres. Studietilbudet skal vurderes og videreutvikles kontinuerlig for på best mulig måte å bidra til studentenes læring.

Musikkteaterhøyskolen vil gjennom målbare kvantitative indikatorer avdekke hvorvidt målene blir oppnådd gjennom undervisningen som gis.

Gjennom evalueringer fra eksterne interessenter, vurderinger fra eksterne sensorer, studenter og lærere, skal det konkret kunne indikeres og påvises hvorvidt målene blir oppnådd i henhold til studieplanen.

Skolens studenter og lærere får muligheten til å påvirke retningen skolen jobber inn mot gjennom årlige evalueringer. Alle resultater fra evalueringer og vurderinger blir rapport til kvalitetsutvalget, læringsmiljøutvalget og styret. Det er styrets ansvar at evalueringene fører til endringer der det er ønskelig.

Mål for kvalitetsystemet: Opprettholde fokus på kvalitet ved å innhente informasjon som bidrar til beslutningsgrunnlag for å utvikle og forbedre utdanningstilbudet og læringsmiljøet. Sikre at kvalitetsarbeidet ved MTHS videreutvikles kontinuerlig i alle ledd i virksomheten. Sikre og eventuelt bedre dialogen mellom student, lærere og administrasjonen. Systematisk dokumentere kvalitetsarbeidet, avdekke sviktende kvalitet og håndtere avvik.