Om opptaksprøvene

Opptaksprøver til Norges første bachelorutdanning i musikkteater

Studiet gir deg 180 studiepoeng og en bachelorgrad i musikkteater, dette kvalifiserer til videre- og etterutdanning både nasjonalt og internasjonalt. Våre uteksaminerte studenter er allsidige utøvende kunstnere som jobber i musikaler, som sangere og skuespillere, pedagoger mm. 

Datoer for opptaksprøver og søknadsfrister for skoleåret 2020 kommer i løpet av november 2020

DATO FOR OPPTAKSPRØVER

  • Kommer i løpet av november 2019.

BEREGNET TID FOR OPPTAKSPRØVER
Opptaksprøvene vil vare opptil 5 timer. Hold av dagen.

SØKNADSFRIST
15. februar 2020

ADMINISTRASJONSGEBYR
Administrasjonsgebyr på kr. 350,- påløper etter at fullstendig søknad er mottatt. 

For å bli tatt opp til bachelorstudiet i musikkteater må du gjennomføre og bestå en praktisk opptaksprøve, i  tillegg skal du skrive et motivasjonsbrev.

  • Du blir prøvet i sang-, skuespill- og danseferdigheter.
  • Vi sender deg sangene du skal synge per e-post når vi har mottatt din søknad. 
  • Du skal også gjennom et intervju, hvor vi tar utgangspunkt i søknaden og motivasjonsbrevet du har sendt oss.

 

Motivasjonsbrevet

– Start motivasjonsbrevet med å presentere deg selv og fortell litt om utdanningsbakgrunnen din, og eventuell relevant arbeidserfaring. Her kan du også nevne ulike hobbyer, om du vil.

– Fortell om hva som gjør deg til en god kandidat for studiet, og hvilke interesser du har for fagfeltet du ønsker å studere.

– Fortell hvorfor du har søker opptak ved Musikkteaterhøyskolen.

– Fortell hva du ønsker å bruke utdanningen din til, hvilke mål har du karrieremessig?

– Hvilken forventninger har du til studiet, og hvordan kan Musikkteaterhøyskolen hjelpe deg med å nå målene dine?

 

Det er viktig at du tenker nøye igjennom hvorfor du ønsker å utdanne deg på Musikkteaterhøyskolen. Det er et krevende studie som er utfordrende både fysisk og psykisk. Det kreves disiplin, arbeidsinnsats og evne til å jobbe selvstendig.

Det er en fordel for deg som student å ha forkunnskaper i sang, skuespill, dans og musikkteori. Hvis du ikke har tilstrekkelig med forkunnskaper / trening i en eller flere av disse fagene, arrangerer vi kurs bl.a. i dans og musikkteori før skolestart i august. 

Danseprøven

Du blir hovedsakelig prøvet i jazzdans. Vi ser etter grunnleggende ferdigheter, generell fysikk, forståelse for faget og evnen til å lære koreografi. Etter en felles oppvarming, blir du prøvet i elementære øvelser individuelt og i grupper. Til slutt vises koreografien.

Sangprøven

Du skal prøves i sang og sangtekstformidling og får tilsendt liste med sanger du kan velge mellom når du har sendt inn søknad. Først skal du fremføre sangen med pianist. Så vil en av skolens pedagoger arbeide med deg med utgangspunkt i sangteksten din. Vær forberedt på at vi ber deg fremføre sangteksten din som en monolog/skuespill uten melodi og pianoakkompagnement. Les tekstene nøye, og arbeid med materialet ditt til du vet hva sangteksten handler om.

Skuespillerprøven

I skuespillprøven skal du framføre én av monologene du får tilsendt når du har sendt inn søknad. Teksten skal framføres utenat og du vil få tilgang til bord og to stoler om du ønsker å benytte dette. Du kan også ha med mindre rekvisita om du ønsker.

 

Når du skal fremføre en sang eller tekst er det viktig at du bestemmer deg for:

Hvem personen du skal fremstille er. (Alder, kjønn, sosial tilhørighet, yrke etc.)

  • Hva slags situasjon personen befinner seg i ? (Nettopp mistet din store kjærlighet, nettopp fått drømmejobben, nettopp mistet en nær venn etc.)
  • Hvor personen er når han/hun synger/snakker ? (Hjemme hos seg selv, på skolen, på jobben, ute, inne etc.)
  • Når skjer dette? (Er det sent på natten, tidlig på morgenen, rett før en viktig hendelse, rett etter en viktig hendelse etc.)
  • Hvem du snakker/synger til ? (En annen på scenen, deg selv, publikum)
  • Hva vil personen oppnå med å si det han/hun sier i sangen? (Søker personen svar på noe? Ønsker personen å gjøre noe med den han/hun snakker til? etc)

 

Opptakskrav

For opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kreves normalt generell studiekompetanse.