Innpassing

Innpassing av ekstern utdanning betyr at utdanningen kvalifiserer for fritak for tilsvarende fag/emner ved Musikkteaterhøyskolen, slik at du som student kan gå videre med studier innenfor samme fagområde.

Innpassing av ekstern utdanning
(Norsk og utenlandsk utdanning)

Innpassing innebærer at det foretas en detaljert sammenligning av faglig innhold og nivå mellom den eksterne utdanningen og tilsvarende utdanning ved Musikkteaterhøyskolen. På den måten blir det vurdert om fritak kan gis for hele eller deler av utdanningen. For at innpassing skal kunne foretas må du dokumentere din eksterne utdanning med attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift. I tillegg må du angi hvilke fag/emner du ønsker å ta ved Musikkteaterhøyskolen og dokumentere det faglige innholdet i din eksterne utdanning (f.eks. i form av studieplaner, fag-/emnebeskrivelser, pensumlister).

Godkjenning av ekstern utdanning

Utdanning fra læresteder som går inn under universitets- og høgskoleloven godkjennes med utgangspunkt i det såkalte tid-for-tid-prinsippet. Utdanninger fra høyere læresteder som ikke går inn under universitets- og høgskoleloven godkjennes også ofte etter tid-for-tid-prinsippet, men mange av disse utdanningene gis bare en begrenset godkjenning.  For at godkjenning skal kunne foretas, må du dokumentere din eksterne utdanning med attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift. Elektronisk skjema for søknad om godkjenning av utdanning fra andre læresteder fyller du ut her.