Nordisk musikkteater-nettverk

 

Med støtte fra Nordisk kulturkontakt har vi startet et nordisk samarbeid med fokus på utvikling av ny musikkdramatikk. Målet med samarbeidet er å styrke den helhetlige musikkdramatiske kompetansen i det nordiske scenekunstfeltet, samt å løfte frem nye nordiske fortellinger i et musikkdramatisk uttrykk.  

Våre samarbeidspartnere er:

Fredericia Teater, Fredericia, Danmark
Smålands Musik & Teater, Jönköping, Sverige
Musikkteaterforum, Oslo, Norge
Scenkonst öst, Norrköping/Linköping, Sverige

I 2018 møttes nettverket til 4 møter for å utveksle erfaringer og kunnskaper, samt gå i dybden på hva som skal til for å utvikle flere nyskrevne verk.

Våren 2019 reiser nettverket på studietur til London for deltakelse på konferansen UK Musical Theatre Conference samt møter med Mercury Musical Developments & Musical Theatre Network.

Nettverket arbeider også med søknad til Nordisk kulturkontakt for lansering av en samlingsbasert kompetanseplattform for utvikling av musikkdramatiske verk, med foreslått oppstart i 2020.