Musikaliteten

Gjennom entreprenørskapsfaget blir studentene utfordret på det å administrere en organisasjon, bygge nettverk og å følge et prosjekt fra idé til ferdig produkt i samarbeid med interne og eksterne aktører. Ved å produsere sin egen musikkteaterfestival får studentene forsøkt seg i alle de prosessene som ligger bak en scenekunstproduksjon.

På Musikkteaterhøyskolen er vi opptatt av å utdanne scenekunstnere som både har mulighet til å jobbe på institusjonene og som kan overleve som frilansere i det frie feltet.

Derfor har vi et stort fokus på entreprenørskapstanken i vår utdanning. Etter endt studie skal våre studenter kunne starte opp og drive egne prosjekter, og de skal også kunne være attraktive arbeidstakere på andre felt enn det utøvende innen scenekunst; dersom de ønsker det.