Våre medarbeidere

Fast ansatte pedagoger

Johanne Karen Hagen
Studieleder og førstelektor i sang
Johanne Karen HagenStudieleder og førstelektor i sang
()
 
()
 
Peter Eriksson
Studieleder og høyskolelærer i skuespill
Peter ErikssonStudieleder og høyskolelærer i skuespill
()
 
()
 
Helene Bjørneby
Høyskolelektor med opprykk i skuespill
Helene BjørnebyHøyskolelektor med opprykk i skuespill
()
 
()
 
Allister Kindingstad
Høyskolelærer i sang og opptakskoordinator
Allister KindingstadHøyskolelærer i sang og opptakskoordinator
()
 
()
 
Mari Klingen
Høyskolelektor i sang og høre- og notelære
Mari KlingenHøyskolelektor i sang og høre- og notelære
()
 
()
 
Signe Alexandra Domogalla
Førstelektor i dans og entreprenørskapsansvarlig
Signe Alexandra DomogallaFørstelektor i dans og entreprenørskapsansvarlig
()
 
()
 
David Fielder
Førsteamanuensis i sang og lærer i entreprenørskap
David FielderFørsteamanuensis i sang og lærer i entreprenørskap
()
 
()
 
Carl Fredrik Falkenberg
Høyskolelektor og repetitør
Carl Fredrik FalkenbergHøyskolelektor og repetitør
()
 
()
 
Beata Ewa Nowinska
Førsteamanuensis i dans
Beata Ewa NowinskaFørsteamanuensis i dans
()
 
()
 
Anne Cecilie R. Kvammen
Førstelektor i sang og FoU-koordinator
Anne Cecilie R. KvammenFørstelektor i sang og FoU-koordinator
()
 
()
 
Arlene Wilkes
Førsteamanuensis i dans
Arlene WilkesFørsteamanuensis i dans
()
 
()
 
Hildegunn M. Pettersen
Førstelektor i sang (permisjon til des 2019)
Hildegunn M. PettersenFørstelektor i sang (permisjon til des 2019)
()
 
()
 
Richard Lessey
Studieleder og førstelektor i dans (Permisjon til juli 2019)
Richard LesseyStudieleder og førstelektor i dans (Permisjon til juli 2019)
()
 
()
 
Ingrid Stige
Høyskolelektor i sang og hørelære (Permisjon)
Ingrid StigeHøyskolelektor i sang og hørelære (Permisjon)
()
 
()
 

Midlertidig ansatte pedagoger / gjestepedagoger

Beate Myrvold
Høyskolelærer i sang
Beate MyrvoldHøyskolelærer i sang
()
 
()
 
Bjørge Veerban
Repetitør
Bjørge VeerbanRepetitør
()
 
()
 
Guro von Germeten
Høyskolelærer i sang
Guro von GermetenHøyskolelærer i sang
()
 
()
 
Ellen Marie Carlsen
Repetitør
Ellen Marie CarlsenRepetitør
()
 
()
 
Marit Adeleide Andreassen
Høyskolelærer i skuespill
Marit Adeleide AndreassenHøyskolelærer i skuespill
()
 
()
 
Maria R. Wennersten
Høyskolelektor i stemmebruk
Maria R. WennerstenHøyskolelektor i stemmebruk
()
 
()
 
Steffen Horn
Repetitør
Steffen HornRepetitør
()
 
()
 
Henriette Brørby
Høyskolelektor i stemmebruk (Permisjon)
Henriette BrørbyHøyskolelektor i stemmebruk (Permisjon)
()
 
()
 
Tor Ingar Jakobsen
Repetitør
Tor Ingar JakobsenRepetitør
()
 
()
 
Maria Rosanna Wennersten
Høyskolelærer i stemmebruk
Maria Rosanna WennerstenHøyskolelærer i stemmebruk
()
 
()
 
Ellen Marie Carlsen
Repetitør
Ellen Marie CarlsenRepetitør
()
 
()
 
Håkon Sigernes
Høyskolelærer i stepp (Vikar)
Håkon SigernesHøyskolelærer i stepp (Vikar)
()
 
()
 
Lisbeth Sandnes
Høyskolelærer i dans
Lisbeth SandnesHøyskolelærer i dans
()
 
()
 

Administrativt ansatte

Erik Schøyen
Konstituert rektor
Erik SchøyenKonstituert rektor
()
 
()
 
Linda Stol Strigve
Prorektor og Internasjonal koordinator
Linda Stol StrigveProrektor og Internasjonal koordinator
()
 
()
 
Kjersti Riise Karlsen
Utviklings- og kvalitetsleder
Kjersti Riise KarlsenUtviklings- og kvalitetsleder
()
 
()
 
Kristian Strømsaas
Studiekonsulent
Kristian StrømsaasStudiekonsulent
()
 
()
 
Ketil Christensen
Grafisk designer og mediekonsulent
Ketil ChristensenGrafisk designer og mediekonsulent
()
 
()