MÅL OG STRATEGIPLAN
FOR ÅRENE 2015-2019

MUSIKKTEATERHØYSKOLEN SKAL VÆRE DEN FORETRUKNE UTDANNINGSINSTITUSJONEN INNENFOR MUSIKKTEATER I NORGE

Dette skal oppnås gjennom at:

Musikkteaterhøyskolen skal ha et godt læringsmiljø

 • Gjennom gode opptaksrutiner sørge for å få den beste studentsammensetning for et godt læringsmiljø.
 • Gjennom god informasjon og planlegging sørge for at undervisningen er faglig og praktisk tilrettelagt for et optimalt læringsmiljø.
 • Gjennom tett oppfølging av den enkelte student sørge for at studenten er lærende gjennom hele utdanningsforløpet.
 • Gjennom studieplaner som kontinuerlig utvikles sørge for at undervisningen gir optimalt læringsutbytte.

 

Musikkteaterhøyskolen skal være yrkesforberedende

 • Studenten skal være rustet til å møte en profesjonell hverdag, både som entreprenører innefor kulturnæring eller som utøver, eller til videreutdanning.
 • Undervisning i ulike produksjonsmåter for å møte en mangeartet profesjonell hverdag.

 

Hvordan skape egen arbeidsplass?
Hvordan og på hvilken måter kan musikkteaterkompetansen brukes?
Fokus på evne til å jobbe selvstendig

 

 • Undervisningen skal fokusere på ulike måter å være lærende på, i våre fag stopper aldri læringen.
 • Gi kompetanse til å være profesjonelt utøvende musikkteaterartist på høyest nivå.
 • Gjennom å sette den praktiske kunnskapen i et teoretisk overordnet perspektiv være studieforberedende til masternivå.
 • Gjennom et utdanningsforløp som vektlegger alle tre hoved-disiplinene, skuespill, sang og dans - og møtepunktene mellom disse - utdanne scenekunstnere som er unike i sitt slag i Norge.

 

Musikkteaterhøyskolen skal gjennom sitt FoU-arbeid heve statusen til musikkteaterfaget

 • Gjennom skriftliggjøring av kunnskapen fagpersonalet besitter.

 • Forskningsarbeidet i feltet, spesielt rettet inn mot der de to eller tre av hoved-disiplinene møtes.

 

Musikkteaterhøyskolen skal være internasjonalt orientert

 • Gjennom internasjonalt samarbeid skal høyskolen ta inspirasjon fra og gi informasjon til den internasjonale utviklingen av faget.

 • Gi studenter muligheter til utvekslingsopphold.

 • Gi fagpersonalet rom for faglig utvikling hos internasjonale samarbeidspartnere.

 • Gi internasjonale samarbeidspartenere muligheten til faglig utvikling hos høyskolen.