Statsbudsjettet for 2018 kap 260 post 70 – Tilskuddsbrev til private høyskoler