Statsbudsjettet for 2019 kap 260 post 70 – Tilskuddsbrev til private høyskoler