Nyheter

Musikkteaterhøyskolen nett
,

Musikkteaterhøyskolen blir en del av Høyskolen Kristiania!

Det har vært jobbet med i lang tid, men nå er det endelig klart. Musikkteaterhøyskolen blir en viktig del av Høyskolen Kristianias satsning på kunstfag. Fra 1.september vil Musikkteaterhøyskolen være en del av Høyskolen Kristiania.

Dette gir vår høyskole nye muligheter for vekst og utvikling som hadde blitt svært vanskelig alene. Sammen med Norges Dansehøyskole og de gamle instituttene på Westerdals som allerede er en del av Høyskolen Kristiania blir dette Norges største kunstfaglige utdanningsmiljø.

– Høyskolen Kristiania er ikke bare en utdanningsinstitusjon, men det står i stiftelsens statutter at de også skal være en kulturinstitusjon. Det forplikter og sikrer oss at man forstår at kunstfag har en særegen posisjon, sier konstituert rektor ved Musikkteaterhøyskolen, Erik Schøyen.

Målet på sikt er å samle alle scenekunstfag under samme tak, men det ligger litt frem i tid, så Musikkteaterhøyskolen vil fortsette å være i lokalene i Trondheimsveien. For studentene blir det kun fordeler med tilgang til bibliotek, lesesaler m.v. på Høyskolen Kristianias mange campuser.

Faglig sett legger dette til rette for videreutvikling av studietilbudet ved Musikkteaterhøyskolen både innenfor eksisterende bachelor-løp, men også utviklingen av nye studietilbud.

Høyskolen Kristiania tar over alle forpliktelser, både ovenfor studenter og ansatte. Dermed fortsetter samtlige medarbeidere og vi kan ivareta både det unike arbeids- og fagmiljøet, og det gode student-, og læringsmiljøet.

Fra venstre: Rektor ved Musikkteaterhøyskolen Erik Schøyen, Administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind, Utviklings- og kvalitetsleder ved, og eier av Musikkteaterhøyskolen Kjersti Karlsen og Rektor ved Høyskolen Kristiania Arne H. Krumsvik.

Fra venstre: Rektor ved Musikkteaterhøyskolen Erik Schøyen, Administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind, Utviklings- og kvalitetsleder ved, og eier av Musikkteaterhøyskolen Kjersti Karlsen og Rektor ved Høyskolen Kristiania Arne H. Krumsvik.