Nyheter

Erasmus+ Mobilitet i Europa

Mobilitet i Europa

 

Hvem kan delta?

Studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen sin. Det kan være studie- eller praksisopphold, og kan inngå på alle studienivå (bachelor, master og ph.d.).

Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner eller bedrifter kan få støtte til undervisnings- eller opplæringsopphold ved et universitet eller en høgskole.

Hvem kan søke?

Norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om støtte til mobilitetsopphold for sine studenter og ansatte gjennom Erasmus+.

Alle høyere utdanningsinstitusjoner må inngå en institusjonsavtale (inter-institutional agreement) med sine partnere før student- og ansattutveksling kan settes i gang.

Det er én avtaletekst som gjelder for avtaler med institusjoner i programland, og én som gjelder for avtaler med institusjoner i partnerland (land utenfor EU/EØS-området).  Avtalemalene er tilgjengelige på Europakommisjonen sine nettsider.

Er du student eller ansatt kan du ikke søke direkte til SIU selv, men du må ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt universitet eller høgskole.

Hvor kan man dra?

Studenter og ansatte kan reise til ett av de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. For informasjon om reiser til andre land, vennligst se Mobilitet i verden.

LES MER>>