Nyheter

Totebag Musikkteaterhøyskolen. Foto: Ketil Christensen
,

Intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania

MTHS-Hovedlogo Svart-trans 600 RGBMusikkteaterhøyskolen AS har signert en intensjonsavtale om mulig salg til Høyskolen Kristiania. I tillegg blir det i dag annonsert at to andre kunstfaglige høyskoler også har underskrevet intensjonsavtaler; Høyskolen Barrat Due og Norges dansehøyskole. Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

Vi innleder nå forhandlinger og det vil bli foretatt en juridisk, økonomisk og faglig gjennomgang av oss og de andre høyskolene. Målet er å inngå endelig avtale i løpet av høsten 2018.

Vi tenker at det er en god idé å samle oss i et større fagmiljø innen utøvende musikk og scenekunst, og utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innad i fagmiljøet og på tvers av alle Høyskolen Kristianias fagområder.

Dette vil, slik det ser ut nå, ikke medføre endringer for studentene eller ansatte, eller for våre samarbeidspartnere. På sikt vil studenter som tar en utdanning hos oss dra veksel på et større fagmiljø, med flere muligheter for tverrfaglig samarbeid og mange nye studietilbud. 

– Musikkteaterhøyskolen har i løpet av seks år blitt en betydelig aktør i vår bransje. Vi ser med glede frem til å bli bedre kjent med Høyskolen Kristiania og se på muligheter de og de to andre høyskolene vil kunne gi oss til videre vekst og utvikling. For oss er det spesielt interessant at Høyskolen Kristiania har i sine statutter at de i tillegg til å være en utdanningsinstitusjon også skal være en kulturinstitusjon, sier konstituert rektor Erik Schøyen.

Partene legger vekt på at høyskolene sammen vil kunne skape en utdanningsvirksomhet som faglig og ressursmessig blir enda sterkere enn det skolene er hver for seg. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å skape større enheter i høyskolesektoren.

– Med våre ambisjoner om å vokse som høyskole, ønsker vi å differensiere oss. Disse høyskolene har en spennende studieportefølje og pedagogikk som passer godt inn i vår visjon om et arbeidslivsuniversitet. Sammen skal vi bygge et kunstfaglig fakultet med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind.

Høyskolene deler alle et grunnleggende verdisett om å være tett på praksisfeltet, ha enkeltstudenten i sentrum og være nyskapende. Med økt tverrfaglighet og tett samarbeid med det profesjonelle kunst- og kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt, ønsker vi å skape et enda bedre studietilbud.

Alle spørsmål vedrørende dette kan rettes til konstituert rektor Erik Schøyen, 408 44 532 og erik@musikkteaterhoyskolen.no.