Nyheter

Rektors Godt Nytt år 2016 tale

Godt Nytt År 2016

 

Julen ble i år sunget inn av våre studenter i en fullsatt Lilleborg Kirke

Hele 350 publikummere tok veien til julekonserten i år. Syke- og gamlehjem i vår Bydel fikk også besøk av våre studenter, i tillegg til Bredtvedt fengsel. Takk til alle som bidro med å lage julestemning med flotte konserter, en spesiell takk til Johanne Karen Hagen, førstelektor i sang.

Siden oppstart i 2014 er det lagt ned mye arbeid av studenter og ansatte med å etablere Nordens første musikkteaterfestival, Musikal-i-teten.
27.-29. oktober 2016 går den første festivalen av stabelen på Det Norske Teatret som stiller scene 2 og Bikuben til disposisjon.
Samarbeidet med Det Norske Teatret som er Norges ledende på musikkteater, gir studentene veiledning og oppfølging fra teaterets ansatte i det omfattende arbeidet det er å arrangere en festival.

Norges Kreative Høyskole (NKH) er også en viktig bidragsyter til festivalen. 25 studenter fra NKH utarbeidet i våres forslag til grafisk profil, Helene Thorbjørnsen forslag ble til slutt valgt.
Helene har laget en felles visuell identitet for festivalens virksomhet, som fremstår samlet og helhetlig overfor samarbeidspartnere, kunder og samfunnet øvrig. Musikal-i-tetens merkevareprofil er bygd opp på verdiordene inspirerende, ung, lekende, morsom og hipster.

Festivalen programmerer kun profesjonelle forestillinger, med profesjonelle utøvere, og har som målsetting å være et visningssted for nyskapende musikkteater. Det være seg i form av helt nyskrevne forestillinger, eller eldre repertoar som presenteres på en nyskapende måte. Festivalens styre og medlemmer fikk under årsmøte i desember en presentasjon av forestillingene som er plukket ut, og her er det mye å glede seg til! Programmet blir lagt ut på nyåret, i mellomtiden sett av datoene 27.-29. oktober 2016, dette vil du ikke gå glipp av!

Musikkteaterhøyskolen ble i 2014 tildelt Erasmus Charter for Higher Education, hvor studenter og lærere kan søke om økonomisk støtte til et studieopphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. I året som gikk har fokuset vært å etablere flere samarbeidsavtaler, slik at våre studenter og ansatte skal ha flere valgmuligheter. Rett før jul ble avtale med Shenandoha University Winchester USA signert. Vi gleder oss til å ta imot to av deres utvekslingstudenter til våren!

I mai kommer en hele klasse fra The University of Oklahoma USA sammen med sin lærer Paul Christman, Professor of Musical Theatre Performance. Sammen med andreårsstudentene skal det produseres en showcase som vises 21. mai, billetter blir lagt ut på våre hjemmesider.

Ekstra stas blir det å feire 17. mai sammen studenter og lærere fra The University of Oklahoma.

Søknadene til opptaksprøvene i 2016 har igjen satt ny rekord, to av dagene er allerede fylt opp. Den stadig økende søknadsmassen viser tydelig at interessen for en bachelorgrad i musikkteater er stor, og at behovet er tilstede. Vi ser frem til å møte de nye søkerne i januar og februar.

I februar 2015 startet det nye styret bestående av Erik Schøyen (styreleder), Erik W. Jakobsen, Henrik Amundsen, Lisbeth Wathne Svinø, Hildegunn Pettersen, Signe Domogalla, Kamilla Skallerud og Kristian Johan Gjertsen (de to sistnevnte studentrepresentanter) sitt arbeid. En stor takk til styret for arbeidet som er utført så langt , jeg ser frem til videre samarbeid i året som kommer.

Til slutt ønsker jeg å takke alle Musikkteaterhøyskolens fantastiske medarbeidere som legger ned mye arbeid i undervisning, produserer, utvikler, forsker og administrerer slik at skolen blir og er et attraktivt sted å studere.

Med ønsker om at 2016 blir et år som gir mange gleder, ønsker jeg på vegne av Musikkteaterhøyskolen ett riktig Godt Nytt År til dere alle!!

 

Kjersti Riise Karlsen
Rektor