Nyheter

Godt nytt år 2015

Godt Nytt År 2015

Rektor ønsker alle et Godt Nytt År

Først og fremst ønsker jeg å takke alle våre fantastiske medarbeidere og samarbeidspartnere som har lagt ned enormt mye arbeid og krefter i å etablere Norges første bachelorutdanning i musikkteater. Musikkteaterhøyskolen fyller i 2015 fem år, og vi er alle veldig stolte av hva vi har fått til så langt.

De første søknadene til opptaksprøvene i januar / februar 2015 kom tidlig i november, og vi er overveldet over den stadig økende søknadsmassen. Vi ser frem til å møte de nye søkerne på nyåret.

Vi har i året som gikk fått tildelt Erasmus Charter for Higher Education (EChE). Gjennom EChE kan studenter og lærere få økonomisk støtte til et studieopphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon.

Som et ledd i arbeidet med internasjonalisering er det opprettet samarbeidsavtaker med Folkwang Universität der Künste i Essen og The University of Oklahomal. Til sistnevnte reiser to av våre studenter som utvekslingsstudenter i januar, og i løpet av våren reiser to studenter til Essen. Vi gleder oss til å utveksle kunnskap på tvers av landegrensene med våre nye samarbeidsskoler.

Høstsemesteret har vært fylt av mange flotte og kreative huskonserter som studentene har produsert selv. Utover våren vil førsteårsstudentene avholde sine huskonserter, de spilles på skolen og publikum er hjertelig velkommen.

Det er mye spennende å se frem til i året som kommer, vår avgangsklassen skal i år spille “Sweet Charity”, som deres eksamensforestilling i juni. Cynthia Kai har regi og Richard Lessey koreografi. Dette er absolutt verdt å få med seg!

Flere av våre lærere jobber med forskningsprosjekter som vi ser frem til å dele, og som vi håper kan være til nytte for alle som har tilknytning til musikkteaterfaget.

Sist men ikke minst – vårt største satsingsområde i 2015 – 16 er Musikkteaterfestivalen. Førsteårsstudentene startet i høst etableringsarbeidet av festivalen som endel av entreprenørskapsfaget. Presentasjon av prosjektet som en helhet vil publiseres i løpet av våren.

Med ønsker om at 2015 blir et år som gir mange gleder ønsker jeg på vegne av Musikkteaterhøyskolen ett riktig Godt Nytt År til dere alle!!

Kjersti Riise Karlsen
Rektor