Nyheter

Medlemmer Femte Rad Produksjoner
,

Femte Rad Produksjoner – Samvirke i første rekke!

Hvis noen har forbundet opera med samvirke, er det kanskje bare fordi de har fått rabatt på operabilletter som medlemstilbud i OBOS. Men samvirke og opera forenes også finurlig og formålstjenlig i Femte Rad Produksjoner, et ungt samvirkeforetak med sete i Oslo, med operasanger David Fielder som styreleder og regissør Victoria Bomann-Larsen som daglig leder.

Tekst og foto: Sturla Bjerkaker

Femte Rad Produksjoner - David Fielder

 

Vi møter David på Kaffebrenneriet på Grünerløkka i Oslo. Ved nabobordet diskuterer to ungdommer med noteark mellom seg. Partitur, heter det det? David er ansatt som sangpedagog ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo, hvor han også underviser i kulturelt entreprenørskap. Etter ti år som profesjonell operasanger, blant annet fem år som solist ved Mainfranken Theater i Würzburg og to år som solist ved Den Norske Opera og Ballett, begynte David i 2010 å undervise i sang og å produsere opera i tillegg til å synge. Han har sin utdanning fra Texas (UNT), Bergen (Griegakademiet) og Kunsthøgskolen i Oslo. Opprinnelig svensk er han såpass musikalsk at norsken på det nærmeste er perfekt.

– Hva slags virksomhet driver Femte Rad Produksjoner?
– Vi er et kultursamvirke som lager opera for ungdom som hovedprodukt, forteller David Fielder. – Vi har en stor produksjon på gang, operaen «Simon», som ble satt opp første gang i februar 2015, og som nå forberedes for ny oppsetning våren 2017. Det er et stort løft for en liten organisasjon. Vi samarbeider med Operaen i Bjørvika, der den skal settes opp, og Den Kulturelle Skolesekken. Librettoen er skrevet av norske Christoffer Grøndahl og musikken av den tyske komponisten Gerhard Stäbler.

– Samvirket produserer opera – for ungdom?
– Ja, det er hovedproduktet, og med ungdom mener vi elever fra 5. klasse og oppover. Det finnes jo ellers ikke slike tilbud for ungdom. Vi så en nisje her. Vi – som utgjør samvirket – har ellers jobber vi lever av andre steder. Ingen er fast ansatt i Femte Rad Produksjoner. Men vi gjør også andre ting i tillegg til opera: Vi er for eksempel agent og produsent for andre kunstnere og kan formidle utøvere. Vi er også selv utøvere.

– Men samvirke?
– Vi var fem venner og kollegaer på toget på vei til en oppsetning på Lillehammer for 5-6 år siden. Tanken på å gjøre noe sammen kom opp. Vi var og er kulturarbeidere med enkeltmannsforetak, men hadde behov for en felles virksomhet. Vi begynte å undersøke muligheter, selskapsformer og så videre. Ganske snart landet vi på samvirke som form og idé. Det var en solid læringsprosess for oss alle. Nå er vi fire medlemmer med ulik kompetanse. Ved siden av Victoria og meg selv har vi med Sunniva Bodvin, som er scenograf og Victoria Johnson, som kuriøst fortalt er den eneste i Norge med doktorgrad i elektronisk fiolin.

– Hvordan organiseres det økonomiske?
– Pengene som kommer inn, dels som tilskudd og støtte, dels fra salg, går inn i SA’et. Vi – og eksterne bidragsytere, når vi benytter det – fakturerer så selskapet. Det er viktig å ta tariffbetalt for tjenester. Selvsagt er det en del idealisme i det vi gjør, men den må ikke brukes til å redusere verdien av det vi gjør!

– Passer samvirkeformen for en slik litt spisset virksomhet som operaproduksjoner?
– I høyeste grad. Vi fire (fem ble til fire) fant ut at vi ville være samorganisert. Dette er den ideelle formen for oss. Vi har ingen enkelt eier som kan trekke ressurser ut av foretaket. Vi er alle medlemmer og medeiere. Vi kan gå inn og ut, uten oppkjøp.

– Du underviser i kulturelt entreprenørskap også, der du inspirerer framtidige kulturarbeidere til å være gründere?
– Ja, og i den undervisningen trekker jeg fram flere selskapsformer, men legger ikke skjul på at samvirkeformen egner seg ypperlig. Jeg promoterer og anbefaler samvirke. Mange kulturarbeidere er idealister, men med samvirkeformen settes den inn i en profesjonell sammenheng, hever David entusiastisk.

Les mer på samvirke.org hvor utdraget fra denne artikkelen er hentet!