Nyheter

Erik Schøyen er ny vikarierende rektor på Musikkteaterhøyskolen fra 15.november
,

Erik Schøyen blir ny vikarierende rektor fra 15. november

Styret ved Musikkteaterhøyskolen AS har tilbudt Erik Schøyen et vikariat som konstituert rektor fra 15.november og frem til sommeren 2018. Nåværende rektor og eier Kjersti Riise Karlsen fortsetter i denne perioden i en mindre stilling med oppgaver knyttet til økonomi og administrasjon. Schøyen har vært styreleder ved høyskolen siden 2015 og kjenner derfor skolen godt.

Erik Schøyen kommer fra stillingen som teatersjef ved Haugesund Teater. Han har for det meste arbeidet som sceneinstruktør og dramaturg, men har også arbeidet som universitetslektor ved NTNU og har erfaring som foreleser, emneansvarlig, veileder og sensor på flere utdanninger i feltet vårt. I 2016 satt han i «Periodisk evalueringsutvalg for studieprogrammene i drama/teater ved NTNU”.

I ekstraordinær generalforsamling ble eksternt styremedlem Christian Winther Farstad oppnevnt til ny styreleder i tiden Schøyen er konstituert rektor. Winther Farstad har vært styremedlem siden sommeren 2016 og arbeider til daglig ved Handelshøyskolen BI.

Styret ved Musikkteaterhøyskolen AS fra 15.november er da:

  • Christian Winther Farstad, forsker Handelshøyskolen BI, styreleder
  • Kjersti Riise Karlsen, eier MTHS, nestleder
  • Ellen Karoline Gjervan, førsteamanuensis DMMH, styremedlem
  • Erik Jacobsen, partner og styreleder i Menon, styremedlem
  • Erik Schøyen, konstituert rektor MTHS, styremedlem
  • Signe Alexandra Domogalla, førstelektor MTHS, ansatterepresentant
  • David Fielder, høyskolelektor MTHS, vara ansatterepresentant

Faste observatører:

  • Martine Wachelin Ugland, studentrepresentant
  • Marie Lovisa Sigurdsson, vara studentrepresentant