Nyheter

Mobilitet i verden

Mobilitet i verden

Studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen sin.

Det kan være studie- eller praksisopphold, og kan inngå på alle studienivå (bachelor, master og phd)  samt det første året etter endt studium.

Studieopphold

Målet er å gi læringsopplevelser på flere plan, både språklig og faglig, kulturelt og personlig. Studieoppholdet skal ha en varighet på  mellom tre og tolv måneder, og studenten  må ha avlagt 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet. Studenten kan få støtte til inntil 12 måneder på hvert studienivå (bachelor, master og phd).

Praksisopphold

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i Europa. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet.

Et praksisopphold må ha en varighet på to til tolv måneder. Det er også mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning. Om studenten ønsker å reise ut etter endt utdanning vil dette trekkes fra kvoten for støtte for det studienivået studenten er på når det søkes.

Varighet

For studieopphold er varigheten 3-12 måneder og for praksisopphold er varigheten 2-12 måneder.  Studentene kan få støtte til inntil 12 måneder per studienivå.

Reisemål

Studentene kan reise til ett av programlandene i Erasmus+. Programlandene omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. For reiser til partnerland, vennligst se Mobilitet i verden.

 

Er du student?

Som student finner du mer informasjon om Erasmus+ for studenter på studeriutlandet.no. I tillegg bør du ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt universitet eller høgskole.

 

Mobilitetskonsortier

Institusjoner som ønsker det, kan gå sammen og søke om akkreditering til et «Mobility Consoritum Certificate for Higher Education». Et mobilitetskonsortium er et nasjonalt konsortium der flere norske institusjoner går sammen om å organisere Erasmus mobilitet.

Et konsortium må bestå av minimum tre institusjoner, hvorav minimum to høyere utdanningsinstitusjoner.

Søknadsfristen for akkreditering er den samme som for mobilitetsmidler.