Nyheter

Larz Tvethaug fra Fond for Utøvende Kunstnere sammen med 1. klasse på Musikkteaterhøyskolen
, ,

Besøk av Larz Tvethaug fra Fond for Utøvende Kunstnere

I entreprenørskapsemnet ved Musikkteaterhøyskolen får studentene innføring i forskjellige offentlige og private finansieringsmuligheter og mulighet til å møte noen av de som sitter som saksbehandlere for de forskjellige ordningene. Dette er veldig nyttig, og ufarliggjør den prosessen det er å skulle sende inn en søknad om støtte. En av de vi har hatt et godt samarbeid med i flere år er Larz Tvethaug fra Fond for Utøvende Kunstnere som kommer for å fortelle om deres støtteordninger, hvordan man søker og hva man må tenke på når man skriver søknaden. Fredag fikk 1.klasse møte Larz og vi har stilt han noen spørsmål rundt FFUK og det arbeidet de gjør.

 

Hvem er FFUK?

FFUK er et kulturfond som gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Prosjektstøtte fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge.

 

Hva er FFUK sitt hovedfokus når dere behandler søknader om støtte?

Det er fondets styre som behandler søknadene. Og det er som navnet Fond for utøvende kunstnere  sier hovedfokus på de profesjonelle utøvende kunstnere som det søkes støtte til.

 

FFUK har i mange år anerkjent musikkteater som en egen kategori. I fjor fikk dere også på plass musikkteaterutøver som egen kategori for type utøver. Dette synes vi er veldig bra! Opplever dere en økning av søknader fra kunstnere som definerer seg selv som musikkteaterutøvere og har dere statistikk på hvor mange «faste søkere» som har endre kategori til musikkteaterutøver fra noe annet?

Det er litt for fersk til at jeg kan komme med en statistikk på det, men jeg vet at miljøet satte pris på at vi endelig fikk etablert musikkteaterutøver som egen utøverkategori.

 

Kan du si noe om hvilken retning musikkteateret beveger seg i basert på de søknadene dere får og bevilger midler til?

Over flere år har det nok vært en dreining fra søknader om støtte til kabaret, opera og spel til også omfatte crossover-prosjekter hvor man tar med elementer fra ny-sirkus, performance og dans/bevegelse.

 

Hvordan syns du det er å møte studentene ved Musikkteaterhøyskolen?

Det er veldig hyggelig å møte studentene, og så har jeg mulighet til å følge gruppen studenter over litt tid. Det slår meg stadig hvor engsjerte og flinke studentene er. Jeg møter også flere studenter igjen, da som søkere når de er etablert som profesjonelle utøvere.

 

Tusen takk for at du tar deg tid til å møte studentene våre og for det gode arbeidet dere gjør i Fond for Utøvende Kunstnere!

 

Tekst og bilde: Signe Alexandra Domogalla