Nyheter

Velkommen til åpne dager på Musikkteaterhøyskolen 28.11.2018 og 11.01.2019. Foto: Signe Alexandra Domogalla
,

Åpne dager på Musikkteaterhøyskolen 28. november 2018 og 11. januar 2019

Musikkteaterhøyskolen arrangerer åpne dager for alle som ønsker å få mer informasjon om Norges første bachelorutdanning i musikkteater. Hjertelig velkommen til oss 28. november 2018 og 11. januar 2019.  

På åpen dag vil du få vite hva som kreves for å komme inn på studiet, hvordan studiet er lagt opp og du vil få et innblikk i hvordan undervisningen og skolehverdagen er. Du vil også få muligheten til å stille spørsmål til studenter og lærere.

Vi arrangerer åpne dager 28. november 2018 og 11. januar 2019 fra kl 10:00. Dagene er åpne for alle og du er hjertelig velkommen alene, eller sammen med andre.

 

Her er programmet for dagene:

10:00 – Informasjonsmøte og kort rundtur på huset

11:00 – Underholdning

11:30 – Lunsj og anledning til å snakke med studener og ansatte

12:15 – Besøke og overvære undervisning

13:00 – Takk for i dag

 

Vi håper å se deg der! Velkommen.

 

Om Studiet

Studiet ved Musikkteaterhøyskolen gir solid og bred kompetanse i de tre disiplinene dans, skuespill og sang. Studiet gir deg 180 studiepoeng og en bachelorgrad i musikkteater, som kvalifiserer til videre- og etterutdanning både nasjonalt og internasjonalt.  Skolen jobber tett med ledende aktører innen musikkteater både i Norge, Tyskland og USA. Våre uteksaminerte studenter er allsidige utøvende kunstnere som jobber i musikaler, som sangere og skuespillere, pedagoger mm. I tillegg til faglig kompetanse innen musikkteater tilbyr vi studentene opplæring i entreprenørskap. De lærer hvordan de kan etablere sin egen arbeidsplass og de får en grunnleggende opplæring i å skrive budsjetter og søknader. Slik opparbeider studentene en allsidighet som er anvendelig i flere yrkessammenhenger.

Studentene blir tatt inn på grunnlag av opptaksprøver. Datoer for opptaksprøver er: 9., 10., 23. og 24. februar 2019 samt 2. og 3. mars 2019.

Søk opptak her: https://www.musikkteaterhoyskolen.no/opptak/om-opptaksprovene/

 

Om Skolen

Som første skole innen musikkteaterfaget, ble Musikkteaterhøyskolen akkreditert som høyskole i 2012. Musikkteaterhøyskolen er en ung høyskole, men har allerede markert seg: I NOKUT sitt studiebarometer for 2014 skåret vårt studiested høyest av totalt 58 institusjoner som tilbyr høyere utdanning. I rapporten gir studentene uttrykk for at det er god sammenheng mellom resultater og læringsutbyttet som er definert for studieprogrammet.

Foto: Signe Alexandra Domogalla