Nyheter

Åpen uke

Åpen uke.

Uke 45 inviterer vi til åpen uke på Musikkteaterhøyskolen.

 

7. - 11. november blir det mulighet til å se hva studentene og lærere gjør i løpet av en helt vanlig studiedag på Musikkteaterhøyskolen.

 

Kommer du på besøk vil ha mulighet til å se på undervisning i ballett, jazz, stepp, eller kanskje ensemblesang, skuespill, stemmebruk og hørelære?

Kanskje du vil se tredjeårs-studentene jobbe med musikal-scener fra forskjellige Sondheim-musikaler?

Du er hjertelig velkommen alene, eller sammen med flere. Ta gjerne en uformell prat med en av våre studenter eller ansatte. Du kan også ta kontakt på post@musikkteaterhoyskolen dersom du ønsker å avtale et informasjonsmøte.

Som første og så langt eneste skole innen musikkteaterfaget, ble Musikkteaterhøyskolen akkreditert som høyskole i 2012. Musikkteaterhøyskolen er en ung høyskole, men har allerede markert seg: I NOKUT sitt studiebarometer for 2014 skåret vårt studiested høyest av totalt 58 institusjoner som tilbyr høyere utdanning. I rapporten gir studentene uttrykk for at det er god sammenheng mellom resultater og læringsutbyttet som er definert for studieprogrammet.

Kompetanse

Studiet ved Musikkteaterhøyskolen gir solid og bred kompetanse i de tre disiplinene dans, skuespill og sang. Skolen jobber tett med ledende aktører innen musikkteater både i Norge, Tyskland og USA. I tillegg til faglig kompetansen innen musikkteater tilbyr vi studentene opplæring i entreprenørskap for å ruste dem til møtet med et krevende arbeidsmarked. De lærer hvordan de kan etablere sin egen arbeidsplass og de får en grunnleggende opplæring i å skrive budsjetter og søknader. Slik opparbeider studentene en allsidighet som er anvendelig i flere yrkessammenhenger. Bachelorgraden er også et godt utgangspunkt for et videre utdanningsløp hvis man ønsker det.

Internasjonalt samarbeid

Musikkteaterhøyskolen har blitt tildelt Erasmus Charter for Higher Education (EChE), som er en forutsetning for deltakelse i Erasmus + i perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Mobiliteten gjelder også pedagoger og andre ansatte.

Musikkteaterhøyskolen ønsker å være i tett kontakt med internasjonale fagmiljø for stadig heve det faglige tilbudet til studentene. Skolen har internasjonale samarbeidsskoler i Moskva, Tyskland og USA.