Nyheter

, ,

Åpen dag på Musikkteaterhøyskolen

Fra åpen dag på Musikkteaterhøyskolen 2017/2018

Fra åpen dag på Musikkteaterhøyskolen 2017/2018

Musikkteaterhøyskolen arrangerer åpen dag for alle som ønsker å få mer informasjon om Norges eneste bachelorutdanning i musikkteater. Vi holder åpent for alle 28. november 2018 og 11. januar 2019 fra kl 10:00 - 14:00. 

På åpen dag vil du få vite hva som kreves for å komme inn på studiet, hvordan studiet er lagt opp og du vil få et innblikk i hvordan undervisningen og skolehverdagen er. Du vil også få muligheten til å stille spørsmål til studenter og lærere.

Vi arrangerer åpne dager 28. november  2018 og 11. januar 2019  fra kl 10:00- 14:00. Dagene er åpne for alle og du er hjertelig velkommen alene, eller sammen med flere.

Vi håper å se deg der! Velkommen.

Om Studiet

Studiet ved Musikkteaterhøyskolen gir solid og bred kompetanse i de tre disiplinene dans, skuespill og sang. Skolen jobber tett med ledende aktører innen musikkteater både i Norge, Tyskland og USA. I tillegg til faglig kompetanse innen musikkteater tilbyr vi studentene opplæring i entreprenørskap. De lærer hvordan de kan etablere sin egen arbeidsplass og de får en grunnleggende opplæring i å skrive budsjetter og søknader. Slik opparbeider studentene en allsidighet som er anvendelig i flere yrkessammenhenger. Bachelorgraden er også et godt utgangspunkt for et videre utdanningsløp hvis man ønsker det.

Søk opptak til bachelorstudiet her: https://www.musikkteaterhoyskolen.no/opptak/om-opptaksprovene/

Om Skolen

Som første skole innen musikkteaterfaget, ble Musikkteaterhøyskolen akkreditert som høyskole i 2012. Musikkteaterhøyskolen er en ung høyskole, men har allerede markert seg: I NOKUT sitt studiebarometer for 2014 skåret vårt studiested høyest av totalt 58 institusjoner som tilbyr høyere utdanning. I rapporten gir studentene uttrykk for at det er god sammenheng mellom resultater og læringsutbyttet som er definert for studieprogrammet.