Bachelorstudiet er treårig og våre studenter blir tatt inn på grunnlag av opptaksprøver

180
STUDIEPOENG
6
SEMESTER
1
SYKLUS (BACHELOR)
Norges eneste bachelorutdanning i musikkteater

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger

Les mer