MUSIKKTEATERHØYSKOLEN ER NORGES ENESTE BACHELORUTDANNING INNEN MUSIKKTEATER

Bachelorstudiet er treårig og våre studenter blir tatt inn på grunnlag av opptaksprøver

180
STUDIEPOENG
6
SEMESTER
1
SYKLUS (BACHELOR)

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger

Les mer