Intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania

Musikkteaterhøyskolen AS har signert en intensjonsavtale om mulig salg til Høyskolen Kristiania. I tillegg blir det i dag annonsert at to andre kunstfaglige høyskoler også har underskrevet intensjonsavtaler; Høyskolen Barrat Due og Norges dansehøyskole. Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

Norges første bachelorutdanning i musikkteater

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger

Les mer