MUSIKKTEATERHØYSKOLEN ER NORGES ENESTE BACHELORUTDANNING I MUSIKKTEATER

Bachelorstudiet er treårig og våre studenter blir tatt inn på grunnlag av opptaksprøver

180
180 STUDIEPOENG
6
6 semester
1
1. SYKLUS (BACHELOR)

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger

Les mer