URINETOWN av Hollmann og Kotis skal nok en gang være avgangsforestillingen ved Musikkteaterhøyskolen. Sist, i 2014, ble det en kjempesuksess. Ingen grunn til å vente seg mindre når det nå er Marit Andreassen som står for regien og Eli Stålhand som er koreograf.

Norges første bachelorutdanning i musikkteater

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger

Les mer